Toemeka vzw is een beweging die maatschappelijke thema’s verstaanbaar maakt voor iedereen. We doen dat door laagdrempelige communicatieprojecten uit te werken, te organiseren en te begeleiden.

Een bijzondere Algemene Vergadering van Toemeka vzw besliste op 20 oktober 2015 dat de organisatie geen beleidsplan indient bij het Ministerie voor Cultuur voor de periode 2016-2020.
 
De voorbije jaren waren financieel moeilijke jaren. We kregen te maken met ernstige besparingen op onze subsidies en met een daling van opdrachten. De financiële toekomst van de organisatie werd steeds onzekerder. Dat leidde tot een drastische personeelsafbouw. En dat leidde uiteindelijk tot de beslissing om geen nieuw beleidsplan in te dienen. Daardoor zal de organisatie vanaf 1 januari 2016 niet langer erkend en gesubsidieerd worden als sociaal-culturele beweging.

De beweging voor een verstaanbare samenleving - Toemeka vzw blijft echter bestaan. Ook in 2016 blijft Toemeka actief, maar wel op een veel beperktere schaal. We hopen dit mogelijk te maken met de inbreng van projectsubsidies en van giften.      

Alles wat we doen en maken moet verstaanbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.

Heb je een vraag of opdracht? Contacteer Toemeka!